قيمت روز موادپليمروپلاستيك - ايران پليمر

قيمت روزموادپتروشيمي،قيمت روز مواد اوليه پليمر،قيمت روزموادپلاستيك ، مواد نو ،آسيابي و گرانولي

آخرین مطالب

:: قیمت روزمواداولیه پلیمری کف بازارتهران - 93/10/30 ( سه شنبه سی ام دی 1393 )
:: قیمت روز مواد اولیه پلیمری - کف بازار تهران 93/10/14 ( یکشنبه چهاردهم دی 1393 )
:: قیمت روز مواد اولیه پلیمری - کف بازار تهران ( سه شنبه نهم دی 1393 )
:: قیمت روزمواداولیه پلیمری کف بازارتهران - 93/10/08 ( دوشنبه هشتم دی 1393 )
:: زمان به روز رسانی سایت ( پنجشنبه بیست و هشتم فروردین 1393 )
:: قیمت خوراک پتروشیمی در ایران ۶.۵ برابر عربستان سعودی ( پنجشنبه بیست و هشتم فروردین 1393 )
:: وضعیت قیمت مواد اولیه در سال 1393 ( دوشنبه هجدهم فروردین 1393 )
:: کلام آخر درسال 1392 ( سه شنبه بیست و هفتم اسفند 1392 )
:: قیمت روزمواداولیه پلیمری 1392/12/19 کف بازارتهران - جدول شماره 1 ( سه شنبه بیستم اسفند 1392 )
:: قیمت روزمواداولیه پلیمری 1392/12/19 کف بازارتهران - جدول شماره 2 ( سه شنبه بیستم اسفند 1392 )
:: قیمت روزمواداولیه پلیمری 1392/12/19 کف بازارتهران - جدول شماره 3 ( سه شنبه بیستم اسفند 1392 )
:: قیمت روزمواداولیه پلیمری 1392/12/19 نووگرانولی موجودکف انبارمشهدجدول شماره 4 ( سه شنبه بیستم اسفند 1392 )
قیمت روزمواداولیه پلیمری کف بازارتهران - 93/10/30
نوشته شده توسط سيامك سپهريان ( 09156862915 ) در دسته ی قيمت روز مواد اوليه   
سه شنبه سی ام دی 1393 - 14:22

ردیف عنوان   فی(تومان)
93/10/08 93/10/09 93/10/14 93/10/30
1  LLD209امیر کبیر:   5340 5310 5170 4940
2  فیلم 020 بندر امام:   5320 5300 5210 5430
3  فیلم 0075 بندر امام:   5330 5300 5220 5220
4  بادی 0035:   5320 5380 5350 5400
5  2420H امیر کبیر:   5270 5230 5190 4770
6  تزریقی 52518:   5670 5660 5600 5570
7  I3:   5800 5720 5900 5850
8  F7000مهر:   5300 5370 5330 5500
9  پلی اتیلن پایپ X3اراک یا امیرکبیر(کف):   5250 5300 5170 5220
10  بادی BL3مارون :   5290 5290 5240 5350
11  بادی X5مارون:   5250 5260 5140 4950
12  2102:   5270 5260 5220 5120
13  2100:   5250 5260 5240 5040
14  3840 تبریز:   5400 5430 5450 5400
15  PET 821تندگویان:   4100 4090 3940 3930
16  PP C30S:   4770 4770 4750 4160
17  PP Z30S:   4770
4750
4750 4150
18  LF0190:   5260 5280 5220 5130
19  PP 548-R:   6150
6050
5750 4550
20  PVC S65بندر امام(کف):   3340 3340 3370 3180
21  PVC S65 اروند(کف):   3000 3000 3150 3030
22  کریستال 1540تبریز:   5400 5330 5200 5450
23  هایم پک 7240تبریز:   5700 5660 5530 5600
24  ABS تبریز:   5930
5930
5940 5970
25  EPS FMS(برج11):   6100 6080 6000 5450
26  EPS FSA(برج11):   6180 6170 6050 5500
27  تایتا 321 (برج10):   6850 6950 6900 6450
28  ZKF 301 (برج 11):   6000 5970 5850 5200
29  ZKF 302 (برج 11):   6000 5980 5850 5200
30  SE 2000(بار جدید):   6900 6940 6900 6550

برچسب‌ها: قيمت روز مواد اوليه پليمري, قيمت روزموادپتروشيمي, قيمت مواد صنعتی, قيمت موادبازيافتي, قيمت موادآسيابي
 
قیمت روز مواد اولیه پلیمری - کف بازار تهران 93/10/14
نوشته شده توسط سيامك سپهريان ( 09156862915 ) در دسته ی قيمت روز مواد اوليه   
یکشنبه چهاردهم دی 1393 - 17:25

ردیف عنوان   فی(تومان)
93/10/08 93/10/09 93/10/14
1  LLD209امیر کبیر:   5340 5310 5170
2  فیلم 020 بندر امام:   5320 5300 5210
3  فیلم 0075 بندر امام:   5330 5300 5220
4  بادی 0035:   5320 5380 5350
5  2420H امیر کبیر:   5270 5230 5190
6  تزریقی 52518:   5670 5660 5600
7  I3:   5800 5720 5900
8  F7000مهر:   5300 5370 5330
9  پلی اتیلن پایپ X3اراک یا امیرکبیر(کف):   5250 5300 5170
10  بادی BL3مارون :   5290 5290 5240
11  بادی X5مارون:   5250 5260 5140
12  2102:   5270 5260 5220
13  2100:   5250 5260 5240
14  3840 تبریز:   5400 5430 5450
15  PET 821تندگویان:   4100 4090 3940
16  PP C30S:   4770 4770 4750
17  PP Z30S:   4770
4750
4750
18  LF0190:   5260 5280 5220
19  PP 548-R:   6150
6050
5750
20  PVC S65بندر امام(کف):   3340 3340 3370
21  PVC S65 اروند(کف):   3000 3000 3150
22  کریستال 1540تبریز:   5400 5330 5200
23  هایم پک 7240تبریز:   5700 5660 5530
24  ABS تبریز:   5930
5930
5940
25  EPS FMS(برج11):   6100 6080 6000
26  EPS FSA(برج11):   6180 6170 6050
27  تایتا 321 (برج10):   6850 6950 6900
28  ZKF 301 (برج 11):   6000 5970 5850
29  ZKF 302 (برج 11):   6000 5980 5850
30  SE 2000(بار جدید):   6900 6940 6900

برچسب‌ها: قيمت روز مواد اوليه پليمري, قيمت روزموادپتروشيمي, قيمت مواد صنعتی, قيمت موادبازيافتي, قيمت موادآسيابي
 
قیمت روز مواد اولیه پلیمری - کف بازار تهران
نوشته شده توسط سيامك سپهريان ( 09156862915 ) در دسته ی قيمت روز مواد اوليه   
سه شنبه نهم دی 1393 - 17:0

ردیف عنوان   فی(تومان)
93/10/08 93/10/09
1  LLD209امیر کبیر:   5340 5310
2  فیلم 020 بندر امام:   5320 5300
3  فیلم 0075 بندر امام:   5330 5300
4  بادی 0035:   5320 5380
5  2420H امیر کبیر:   5270 5230
6  تزریقی 52518:   5670 5660
7  I3:   5800 5720
8  F7000مهر:   5300 5370
9  پلی اتیلن پایپ X3اراک یا امیرکبیر(کف):   5250 5300
10  بادی BL3مارون :   5290 5290
11  بادی X5مارون:   5250 5260
12  2102:   5270 5260
13  2100:   5250 5260
14  3840 تبریز:   5400 5430
15  PET 821تندگویان:   4100 4090
16  PP C30S:   4770 4770
17  PP Z30S:  
   
   
 
   
4770
4750
18  LF0190:   5260 5280
19  PP 548-R:   6150 6050
20  PVC S65بندر امام(کف):   3340 3340
21  PVC S65 اروند(کف):   3000 3000
22  کریستال 1540تبریز:   5400 5330
23  هایم پک 7240تبریز:   5700 5660
24  ABS تبریز:  
5930
5930
25  EPS FMS(برج11):   6100 6080
26  EPS FSA(برج11):   6180 6170
27  تایتا 321 (برج10):   6850 6950
28  ZKF 301 (برج 11):   6000 5970
29  ZKF 302 (برج 11):   6000 5980
30  SE 2000(بار جدید):   6900 6940

برچسب‌ها: قيمت روز مواد اوليه پليمري, قيمت روزموادپتروشيمي, قيمت مواد صنعتی, قيمت موادبازيافتي, قيمت موادآسيابي
 
قیمت روزمواداولیه پلیمری کف بازارتهران - 93/10/08
نوشته شده توسط سيامك سپهريان ( 09156862915 ) در دسته ی قيمت روز مواد اوليه   
دوشنبه هشتم دی 1393 - 14:49

ردیف
عنوان
  93/10/08
1
 
 LLD209امیر کبیر:
  5340
2  فیلم 020 بندر امام:   5320
3  فیلم 0075 بندر امام:   5330
4  بادی 0035:   5320
5  2420H امیر کبیر:   5270
6  تزریقی 52518:   5670
7  I3:   5800
8  F7000مهر:   5300
9  پلی اتیلن پایپ X3اراک یا امیرکبیر(کف):   5250
10  بادی BL3مارون :   5290
11  بادی X5مارون:   5250
12  2102:   5270
13  2100:   5250
14  3840 تبریز:   5400
15  PET 821تندگویان:   4100
16  PP C30S:   4770
17  PP Z30S:  
   
   
 
   
4770
18  LF0190:   5260
19  PP 548-R:   6150
20  PVC S65بندر امام(کف):   3340
21  PVC S65 اروند(کف):   3000
22  کریستال 1540تبریز:   5400
23  هایم پک 7240تبریز:   5700
24  ABS تبریز:  
5930
25  EPS FMS(برج11):   6100
26  EPS FSA(برج11):   6180
27  تایتا 321 (برج10):   6850
28  ZKF 301 (برج 11):   6000
29  ZKF 302 (برج 11):   6000
30  SE 2000(بار جدید):   6900

برچسب‌ها: قيمت روز مواد اوليه پليمري, قيمت روزموادپتروشيمي, قيمت مواد صنعتی, قيمت موادبازيافتي, قيمت موادآسيابي
 
زمان به روز رسانی سایت
نوشته شده توسط سيامك سپهريان ( 09156862915 ) در دسته ی مقالات   
پنجشنبه بیست و هشتم فروردین 1393 - 9:52

((  بسمه تعالی  ))

باسلام؛

به اطلاع کلیه علاقمندان این وب میرساندقیمت های روز مواداولیه پلیمری از روز شنبه جهت اطلاع

 درج خواهد شدو همانطورکه قبلا درخواست کرده بودیم جهت هرچه بهتر شدن این سایت مارا یاری

 نمائید تا خدمت ما مطلوب شما باشد.

باسپاس

مدیریت ایران پلیمر

سیامک سپهریان


برچسب‌ها: موادولیه پلیمری, قیمت روزمواد اولیه, قیمت موادپتروشیمی, قیمت موادبازیافتی
 
قیمت خوراک پتروشیمی در ایران ۶.۵ برابر عربستان سعودی
نوشته شده توسط سيامك سپهريان ( 09156862915 ) در دسته ی مقالات   
پنجشنبه بیست و هشتم فروردین 1393 - 9:42

قیمت خوراک پتروشیمی در ایران ۶.۵ برابر عربستان سعودی

 

این موضوع عملا نه تنها سرمایه گذاری خارجی را غیرممکن می سازد بلکه سرمایه گذاری داخلی را نیز با بحران

 جدی روبرو ساخته است.


گروه اقتصادی - سال ۹۲ گرچه می توانست سال خوبی برای شاخص بورس باشد، اما اتخاذ یک تصمیم ناگهانی

 شاخص ها را برهم زد و باعث شد تا آن روزهای طلایی به پایان خود نزیک شود.به گزارش افکارنیوز؛ افزایش قیمت خوراک پتروشیمی، تصمیمی بود که گرچه برای بازار بورس گرفته نشد اما

 توانست حسابیاین بازار را بتکاند و امید نقدینگی ها را ناامید سازددر همین زمینه، بهمن آرمان، کارشناس مسائل اقتصادی می گوید: «ایران علیرغم اینکه دارای دومین ذخایر

 گاز جهان است از این مزایا استفاده ای نمی کند . مجلس شورای اسلامی در اقدامی بی سابقه وارد مقوله ای شده

 است که اصولا با وظایف قوه مقننه ارتباطی ندارد و آن تعیین قیمت فروش گاز طبیعی به مجتمع های پتروشیمی

 است که به یک باره آن را حدود ۷برابر نسبت به قیمت سابق افزایش داد

وی «برای درک این موضوع لازم است به قیمت خوراک پتروشیمی در سایر کشورهای منطقه اشاره ای می کند

 و می افزاید: « قیمت هر متر مکعب گاز تحویلی به واحدهای پتروشیمی در عربستان ۲.۶سنت، قطر ۷.۱ سنت،

 امارات ۵.۱ سنت، کویت ۴.۲سنت، عمان ۵.۳ سنت، بحرین ۷ سنت، مصر ۵.۳ سنت و الجزایر ۳.۵ سنت است. این در

حالیست که در ایران قیمت هر متر مکعب گاز تحویلی به واحدهای پتروشیمی به ۱۳سنت افزایش یافته است.

بهمن آرمان تبعات این افزایش را بر می شمارد وتصریح می کند: « این موضوع عملا نه تنها سرمایه گذاری

 خارجی را غیرممکن می سازد بلکه سرمایه گذاری داخلی را نیز با بحران جدی روبرو ساخته است؛ چرا که

 اخیرا تعدادی از نهادهای شبه دولتی به علت سودآوری بالای صنعت پتروشیمی، استراتژیک بودن آن و داشتن 

نقش نخست در صادرات غیرنفتی ایران برای سرمایه گذاری در این صنعت علاقه نشان داده بودند. برای رفع

 این مشکل ضروری است هرچه زودتر دولت لایحه ای دو فوریتی برای اصلاح قیمت فروش گاز به واحد های پتروشیمی

 را به مجلس ارائه کند

این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح می کند: «تصمیم مجلس شوک بزرگی را به بازار سرمایه وارد کرد. از آنجایی 

که ۵۰درصد از سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس متعلق به شرکت های پتروشیمی است شاخص بورس

 بیش از ۴هزار واحد کاهش یافت و موجب خروج سرمایه ها از بورس و حرکت آنها به سمت فعالیت های غیرمولد

 شد. اخیرا دولت با برداشت سقف فروش سهام به طور مصنوعی در بازار دخالت کرده و شاهدیم که هر

 روز شاخص بورس درحال افزایش است

 


برچسب‌ها: قيمت روز مواد اوليه پليمري, قيمت روزموادپتروشيمي, قيمت مواد صنعتی, قيمت موادبازيافتي, قيمت موادآسيابي
 
وضعیت قیمت مواد اولیه در سال 1393
نوشته شده توسط سيامك سپهريان ( 09156862915 ) در دسته ی مقالات   
دوشنبه هجدهم فروردین 1393 - 9:39

با سلام و عرض تبریک به مناسبت سال جدید و آرزوی توفیق روز افزون برای همه شما ایرانیان عزیز درمورد تماسهای

 مکرر شما در باب قیمت های صعودی یا نزولی قیمت ها در سال 1393 باید به عرض برسانم با توجه به سیاست های اقتصادی

 و تصمیمات اخذ شده دولت محترم در حوزه محتلف همانند مالیات بر ارزش افزوده ،سوخت ،حامل های انرژی ،خوراک 

پتروشیمی و ...بدیهی ست قیمت های پایه مواد اولیه پتروشیمی صعودی خواهد بودوچاره ای جز این هم نیست مگر اتفاق

 فوق العاده غیرمنتظره ای رخ دهد که خارج از کل چهارچوب سیر حرکت اقتصادی باشد.

نرخ تورم درسال 93 طبیعتا بسیار بیشتر از برآورد دولتمردان خواهد بود و تاثیرات آن هم بر قیمت پایه مواد اولیه در 

تمامی شاخه های صنایع ملموس به نظر می رسدوصنعت گران عزیز خود را باید آماده برخورد با این صخره های 

مهلک بنمایند و از هم اکنون بدنبال تامین منابع مالی ،پرداخت دیون ،دریافت کمک های دولتی و ... باشندومنابع 

موجودشان را به شکل بسیار صحیح و هدایت شده ای اداره نمایندتا بخصوص در ماههای آغازین سال که یک بحران جدی 

برای ایشان خواهد بود به سلامت عبور کنند تا شرایط از حالت هشدار و قرمز تشنجات اقتصادی بیرون بیاید.

به هرحال امید است در سالی که مقام معظم رهبری آنرا جهاد ی اقتصادی نامیده اند واقعا به شکل جهادگرانه و خارج

 از هر نوع منفعت طلبی به کمک دولت شتافته و با مدیریت صحیح واحدهای صنعتی هر کدام دین خود را به مردم و نظام 

ادا کنیم .

با سپاس

سپهریان


برچسب‌ها: قيمت روز مواد اوليه پليمري, قيمت روزموادپتروشيمي, قيمت مواد صنعتی, قيمت موادبازيافتي, قيمت موادآسيابي
 
کلام آخر درسال 1392
نوشته شده توسط سيامك سپهريان ( 09156862915 ) در دسته ی مقالات   
سه شنبه بیست و هفتم اسفند 1392 - 10:48

(( بسمه تعالی  ))

با سلام خدمت همه شما علاقمندان و مراحعین این وب بنده (سپهریان) به همراه 

تیم بازرگانی ایران پلیمرپیشاپیش فراررسیدن نوروزباستانی و عید ملی را خدمت 

همه شما تبریک عرض نموده وسخنی چند باشما دارم که در ادامه به عرض می رسد.

سال 1392 با تمام فراز و نشیب اش به تقریبا به پایان رسید،سالی که در آن نوسان

 قیمت ها نسبت به سال 1391 کمتر بود هرچند پایه اصلی مواد اولیه رشد قابل

 توجهی داشت اما تقریبا با ثبات بودو تکلیف خریدار و فروشنده مشخص.

سال 1393 ظاهری خشن تر و پر فراز و نشیب تر دارد،سالی که احتمال هیجانی

 شدن قیمت ها در آن دور ازانتظارنیست.

در این سال که آنرا مقام معظم رهبری پیشاپیش جهاد اقتصادی و اقتصاد

 مقاومتی نامیده اند،دغدغه های عمومی و اختصاصی رهبری و دولت را نشان 

می دهد،لذا وظیفه همه ما می باشدکه در این راه ،که راه آبادانی مملکت است 

قدمی برداشته و باهم و درکنارهم با تلاشی روز افزون برمشکلات فائق بیاییم و 

دغدغه های دولتی و مردمی کشور را درصنعتی که بدان مشغول هستیم کم کنیم 

تا باری نباشیم بر مشکلات بلکه گامی باشیم به سوی پیشرفت وتعالی .

با این تفاسیر امیدوارم درسال 1393 شما عزیزان هر چه بیشتربنده و این تیم

 بازرگانی را حمایت و هدایت کنید تا بتوانیم خدمات بیشتری را برای شما عرضه 

کنیم از ما بخواهید چون دانستن حق شماست و ما را برای هرچه بهتر شدن

 تحت فشار قراردهیدو زیرذره بین.

این وب سالهاست در خدمت شماست هر آنچه را خواسته اید در اسرع وقت برایتان

 آماده کرده ایم بی منت ،بی خواسته اضافی و بدون چشم داشتی ،منتی نیست 

چون تیم ما تیمی ارزشی ست و ارزش ها برای مان بالاتر از هرچیز است،ما برای 

دانستن و فهمیدن خدمت می کنیم و اگر نفعی مادی هم داشته باشد آنرا در

جهت بهتر شدن صرف می کنیم .

از شما استدعا دارم با مقالات مفید،سایت های مرتبط،اطلاعات به روزتر،ارائه

 محصولات خود جهت فروش ،بازاریابی و بازارسازی و...و تمام مسائلی که 

مربوط به صنعت پلیمر است را با ما درمیان بگذاریدتا با مشارکتی سراسری گامی

 برای سربلندی این مرز و بوم برداریم.

وامادر پایان از همه شما کمال تشکر رادارم که در این سالها ما راتحمل و هدایت 

کرده اید،آرزوی سال خوش و پرباری برایتان دارم و از خداوند منان خواستار

سربلندی شما،مردم ایران وایران سربلند هستم و آرزو دارم اگر عمری بودسال

1393 با افتخار محددا در خدمت شما باشم.

 

با سپاس و درود بی کران

سیامک سپهریان

    


برچسب‌ها: قيمت روز مواد اوليه پليمري, قيمت روزموادپتروشيمي, قيمت مواد صنعتی, قيمت موادبازيافتي, قيمت موادآسيابي
 
صفحات وبلاگ

درباره ماسيامك سپهريان ( 09156862915 ) ٍ قيمت هاي روز بازار مواد اوليه تهران - خريد و فروش مواد اوليه نو و بازيافتي
ایمیل : ssep1366@yahoo.com
رنک گوگل :
آی پی شما :