قيمت روز موادپليمروپلاستيك - ايران پليمر

قيمت روزموادپتروشيمي،قيمت روز مواد اوليه پليمر،قيمت روزموادپلاستيك ، مواد نو ،آسيابي و گرانولي

آخرین مطالب

:: قیمت روزمواداولیه پلیمری کف بازارتهران - 93/11/27 ( دوشنبه بیست و هفتم بهمن 1393 )
:: قیمت روزمواداولیه پلیمری کف بازارتهران - 93/11/21 ( سه شنبه بیست و یکم بهمن 1393 )
:: قیمت روزمواداولیه پلیمری کف بازارتهران - 93/11/16 ( پنجشنبه شانزدهم بهمن 1393 )
:: قیمت روزمواداولیه پلیمری کف بازارتهران - 93/11/13 ( دوشنبه سیزدهم بهمن 1393 )
:: قیمت روزمواداولیه پلیمری کف بازارتهران - 93/10/30 ( سه شنبه سی ام دی 1393 )
:: قیمت روز مواد اولیه پلیمری - کف بازار تهران 93/10/14 ( یکشنبه چهاردهم دی 1393 )
:: قیمت روز مواد اولیه پلیمری - کف بازار تهران ( سه شنبه نهم دی 1393 )
:: قیمت روزمواداولیه پلیمری کف بازارتهران - 93/10/08 ( دوشنبه هشتم دی 1393 )
:: زمان به روز رسانی سایت ( پنجشنبه بیست و هشتم فروردین 1393 )
:: قیمت خوراک پتروشیمی در ایران ۶.۵ برابر عربستان سعودی ( پنجشنبه بیست و هشتم فروردین 1393 )
:: وضعیت قیمت مواد اولیه در سال 1393 ( دوشنبه هجدهم فروردین 1393 )
:: کلام آخر درسال 1392 ( سه شنبه بیست و هفتم اسفند 1392 )
قیمت روزمواداولیه پلیمری کف بازارتهران - 93/11/27
نوشته شده توسط سيامك سپهريان ( 09156862915 ) در دسته ی قيمت روز مواد اوليه   
دوشنبه بیست و هفتم بهمن 1393 - 14:5

ردیف عنوان   فی(تومان)
93/11/13 93/11/16 93/11/21 93/11/27
1  LLD209امیر کبیر:   4650 4660 4620 4620
2  فیلم 020 بندر امام:   5060 4970 5030 4970
3  فیلم 0075 بندر امام:   5200 5120 5130 5010
4  بادی 0035:   6750 5950 5080 5000
5  2420H امیر کبیر:   4650 4660 4670 4650
6  تزریقی 52518:   4440 4440 4600 4850
7  I3:   6050 6050 6100 6070
8  F7000مهر:   5500 5300 5050 4950
9  پلی اتیلن پایپ X3اراک یا امیرکبیر(کف):   4850 4860 4850 4850
10  بادی BL3مارون :   5450 5250 4700 4750
11  بادی X5مارون:   4400 4250 4350 4420
12  2102:   5070 4950 4950 4960
13  2100:   5150 4950 4950 4950
14  3840 تبریز:   4900 4770 4780 4750
15  PET 821تندگویان:   3660 3760 3770 3780
16  PP C30S:   3550 3600 3750 3780
17  PP Z30S:   3550
   
   
 
   
3570
3750 3790
18  LF0190:   4820 4800 4870 4980
19  PP 548-R:   4250 4400 4500 4660
20  PVC S65بندر امام(کف):   3020 3050 3030 3090
21  PVC S65 اروند(کف):   2950 2980 3020 3080
22  کریستال 1540تبریز:   4720 4560 4700 4650
23  هایم پک 7240تبریز:   4920 4920 5000 4920
24  ABS تبریز:   5950 5930 5950 5950
25  EPS FMS(برج11):   5280
5350
5950 5750
26  EPS FSA(برج11):   5400 5500 6050 5830
27  تایتا 321 (برج10):   6350 6350 6600 6420
28  ZKF 301 (برج 11):   4800 4800 5150 5100
29  ZKF 302 (برج 11):   4800 4800 5200 5150
30  SE 2000(بار جدید):   6400 6350 6650 6450

برچسب‌ها: قيمت روز مواد اوليه پليمري, قيمت روزموادپتروشيمي, قيمت مواد صنعتی, قيمت موادبازيافتي, قيمت موادآسيابي
 
قیمت روزمواداولیه پلیمری کف بازارتهران - 93/11/21
نوشته شده توسط سيامك سپهريان ( 09156862915 ) در دسته ی قيمت روز مواد اوليه   
سه شنبه بیست و یکم بهمن 1393 - 12:31

ردیف عنوان   فی(تومان)
93/11/13 93/11/16 93/11/21  
1  LLD209امیر کبیر:   4650 4660 4620  
2  فیلم 020 بندر امام:   5060 4970 5030  
3  فیلم 0075 بندر امام:   5200 5120 5130  
4  بادی 0035:   6750 5950 5080  
5  2420H امیر کبیر:   4650 4660 4670  
6  تزریقی 52518:   4440 4440 4600  
7  I3:   6050 6050 6100  
8  F7000مهر:   5500 5300 5050  
9  پلی اتیلن پایپ X3اراک یا امیرکبیر(کف):   4850 4860 4850  
10  بادی BL3مارون :   5450 5250 4700  
11  بادی X5مارون:   4400 4250 4350  
12  2102:   5070 4950 4950  
13  2100:   5150 4950 4950  
14  3840 تبریز:   4900 4770 4780  
15  PET 821تندگویان:   3660 3760 3770  
16  PP C30S:   3550 3600 3750  
17  PP Z30S:   3550
3570
3750  
18  LF0190:   4820 4800 4870  
19  PP 548-R:   4250
4400
4500  
20  PVC S65بندر امام(کف):   3020 3050 3030  
21  PVC S65 اروند(کف):   2950 2980 3020  
22  کریستال 1540تبریز:   4720 4560 4700  
23  هایم پک 7240تبریز:   4920 4920 5000  
24  ABS تبریز:   5950
5930
5950  
25  EPS FMS(برج11):   5280 5350 5950  
26  EPS FSA(برج11):   5400 5500 6050  
27  تایتا 321 (برج10):   6350 6350 6600  
28  ZKF 301 (برج 11):   4800 4800 5150  
29  ZKF 302 (برج 11):   4800 4800 5200  
30  SE 2000(بار جدید):   6400 6350 6650  

برچسب‌ها: قيمت روز مواد اوليه پليمري, قيمت روزموادپتروشيمي, قيمت مواد صنعتی, قيمت موادبازيافتي, قيمت موادآسيابي
 
قیمت روزمواداولیه پلیمری کف بازارتهران - 93/11/16
نوشته شده توسط سيامك سپهريان ( 09156862915 ) در دسته ی قيمت روز مواد اوليه   
پنجشنبه شانزدهم بهمن 1393 - 14:49

ردیف عنوان   فی(تومان)
93/11/13 93/11/16    
1  LLD209امیر کبیر:   4650 4660    
2  فیلم 020 بندر امام:   5060 4970    
3  فیلم 0075 بندر امام:   5200 5120    
4  بادی 0035:   6750 5950    
5  2420H امیر کبیر:   4650 4660    
6  تزریقی 52518:   4440 4440    
7  I3:   6050 6050    
8  F7000مهر:   5500 5300    
9  پلی اتیلن پایپ X3اراک یا امیرکبیر(کف):   4850 4860    
10  بادی BL3مارون :   5450 5250    
11  بادی X5مارون:   4400 4250    
12  2102:   5070 4950    
13  2100:   5150 4950    
14  3840 تبریز:   4900 4770    
15  PET 821تندگویان:   3660 3760    
16  PP C30S:   3550 3600    
17  PP Z30S:   3550
3570
   
18  LF0190:   4820 4800    
19  PP 548-R:   4250
4400
   
20  PVC S65بندر امام(کف):   3020 3050    
21  PVC S65 اروند(کف):   2950 2980    
22  کریستال 1540تبریز:   4720 4560    
23  هایم پک 7240تبریز:   4920 4920    
24  ABS تبریز:   5950
5930
   
25  EPS FMS(برج11):   5280 5350    
26  EPS FSA(برج11):   5400 5500    
27  تایتا 321 (برج10):   6350 6350    
28  ZKF 301 (برج 11):   4800 4800    
29  ZKF 302 (برج 11):   4800 4800    
30  SE 2000(بار جدید):   6400 6350    

برچسب‌ها: قيمت روز مواد اوليه پليمري, قيمت روزموادپتروشيمي, قيمت مواد صنعتی, قيمت موادبازيافتي, قيمت موادآسيابي
 
قیمت روزمواداولیه پلیمری کف بازارتهران - 93/11/13
نوشته شده توسط سيامك سپهريان ( 09156862915 ) در دسته ی قيمت روز مواد اوليه   
دوشنبه سیزدهم بهمن 1393 - 16:48

ردیف عنوان   فی(تومان)
93/11/13      
1  LLD209امیر کبیر:   4650      
2  فیلم 020 بندر امام:   5060      
3  فیلم 0075 بندر امام:   5200      
4  بادی 0035:   6750      
5  2420H امیر کبیر:   4650      
6  تزریقی 52518:   4440      
7  I3:   6050      
8  F7000مهر:   5500      
9  پلی اتیلن پایپ X3اراک یا امیرکبیر(کف):   4850      
10  بادی BL3مارون :   5450      
11  بادی X5مارون:   4400      
12  2102:   5070      
13  2100:   5150      
14  3840 تبریز:   4900      
15  PET 821تندگویان:   3660      
16  PP C30S:   3550      
17  PP Z30S:   3550
 
   
18  LF0190:   4820      
19  PP 548-R:   4250
 
   
20  PVC S65بندر امام(کف):   3020      
21  PVC S65 اروند(کف):   2950      
22  کریستال 1540تبریز:   4720      
23  هایم پک 7240تبریز:   4920      
24  ABS تبریز:   5950
 
   
25  EPS FMS(برج11):   5280      
26  EPS FSA(برج11):   5400      
27  تایتا 321 (برج10):   6350      
28  ZKF 301 (برج 11):   4800      
29  ZKF 302 (برج 11):   4800      
30  SE 2000(بار جدید):   6400      

برچسب‌ها: قيمت روز مواد اوليه پليمري, قيمت روزموادپتروشيمي, قيمت مواد صنعتی, قيمت موادبازيافتي, قيمت موادآسيابي
 
قیمت روزمواداولیه پلیمری کف بازارتهران - 93/10/30
نوشته شده توسط سيامك سپهريان ( 09156862915 ) در دسته ی قيمت روز مواد اوليه   
سه شنبه سی ام دی 1393 - 14:22

ردیف عنوان   فی(تومان)
93/10/08 93/10/09 93/10/14 93/10/30
1  LLD209امیر کبیر:   5340 5310 5170 4940
2  فیلم 020 بندر امام:   5320 5300 5210 5430
3  فیلم 0075 بندر امام:   5330 5300 5220 5220
4  بادی 0035:   5320 5380 5350 5400
5  2420H امیر کبیر:   5270 5230 5190 4770
6  تزریقی 52518:   5670 5660 5600 5570
7  I3:   5800 5720 5900 5850
8  F7000مهر:   5300 5370 5330 5500
9  پلی اتیلن پایپ X3اراک یا امیرکبیر(کف):   5250 5300 5170 5220
10  بادی BL3مارون :   5290 5290 5240 5350
11  بادی X5مارون:   5250 5260 5140 4950
12  2102:   5270 5260 5220 5120
13  2100:   5250 5260 5240 5040
14  3840 تبریز:   5400 5430 5450 5400
15  PET 821تندگویان:   4100 4090 3940 3930
16  PP C30S:   4770 4770 4750 4160
17  PP Z30S:   4770
4750
4750 4150
18  LF0190:   5260 5280 5220 5130
19  PP 548-R:   6150
6050
5750 4550
20  PVC S65بندر امام(کف):   3340 3340 3370 3180
21  PVC S65 اروند(کف):   3000 3000 3150 3030
22  کریستال 1540تبریز:   5400 5330 5200 5450
23  هایم پک 7240تبریز:   5700 5660 5530 5600
24  ABS تبریز:   5930
5930
5940 5970
25  EPS FMS(برج11):   6100 6080 6000 5450
26  EPS FSA(برج11):   6180 6170 6050 5500
27  تایتا 321 (برج10):   6850 6950 6900 6450
28  ZKF 301 (برج 11):   6000 5970 5850 5200
29  ZKF 302 (برج 11):   6000 5980 5850 5200
30  SE 2000(بار جدید):   6900 6940 6900 6550

برچسب‌ها: قيمت روز مواد اوليه پليمري, قيمت روزموادپتروشيمي, قيمت مواد صنعتی, قيمت موادبازيافتي, قيمت موادآسيابي
 
قیمت روز مواد اولیه پلیمری - کف بازار تهران 93/10/14
نوشته شده توسط سيامك سپهريان ( 09156862915 ) در دسته ی قيمت روز مواد اوليه   
یکشنبه چهاردهم دی 1393 - 17:25

ردیف عنوان   فی(تومان)
93/10/08 93/10/09 93/10/14
1  LLD209امیر کبیر:   5340 5310 5170
2  فیلم 020 بندر امام:   5320 5300 5210
3  فیلم 0075 بندر امام:   5330 5300 5220
4  بادی 0035:   5320 5380 5350
5  2420H امیر کبیر:   5270 5230 5190
6  تزریقی 52518:   5670 5660 5600
7  I3:   5800 5720 5900
8  F7000مهر:   5300 5370 5330
9  پلی اتیلن پایپ X3اراک یا امیرکبیر(کف):   5250 5300 5170
10  بادی BL3مارون :   5290 5290 5240
11  بادی X5مارون:   5250 5260 5140
12  2102:   5270 5260 5220
13  2100:   5250 5260 5240
14  3840 تبریز:   5400 5430 5450
15  PET 821تندگویان:   4100 4090 3940
16  PP C30S:   4770 4770 4750
17  PP Z30S:   4770
4750
4750
18  LF0190:   5260 5280 5220
19  PP 548-R:   6150
6050
5750
20  PVC S65بندر امام(کف):   3340 3340 3370
21  PVC S65 اروند(کف):   3000 3000 3150
22  کریستال 1540تبریز:   5400 5330 5200
23  هایم پک 7240تبریز:   5700 5660 5530
24  ABS تبریز:   5930
5930
5940
25  EPS FMS(برج11):   6100 6080 6000
26  EPS FSA(برج11):   6180 6170 6050
27  تایتا 321 (برج10):   6850 6950 6900
28  ZKF 301 (برج 11):   6000 5970 5850
29  ZKF 302 (برج 11):   6000 5980 5850
30  SE 2000(بار جدید):   6900 6940 6900

برچسب‌ها: قيمت روز مواد اوليه پليمري, قيمت روزموادپتروشيمي, قيمت مواد صنعتی, قيمت موادبازيافتي, قيمت موادآسيابي
 
قیمت روز مواد اولیه پلیمری - کف بازار تهران
نوشته شده توسط سيامك سپهريان ( 09156862915 ) در دسته ی قيمت روز مواد اوليه   
سه شنبه نهم دی 1393 - 17:0

ردیف عنوان   فی(تومان)
93/10/08 93/10/09
1  LLD209امیر کبیر:   5340 5310
2  فیلم 020 بندر امام:   5320 5300
3  فیلم 0075 بندر امام:   5330 5300
4  بادی 0035:   5320 5380
5  2420H امیر کبیر:   5270 5230
6  تزریقی 52518:   5670 5660
7  I3:   5800 5720
8  F7000مهر:   5300 5370
9  پلی اتیلن پایپ X3اراک یا امیرکبیر(کف):   5250 5300
10  بادی BL3مارون :   5290 5290
11  بادی X5مارون:   5250 5260
12  2102:   5270 5260
13  2100:   5250 5260
14  3840 تبریز:   5400 5430
15  PET 821تندگویان:   4100 4090
16  PP C30S:   4770 4770
17  PP Z30S:  
   
   
 
   
4770
4750
18  LF0190:   5260 5280
19  PP 548-R:   6150 6050
20  PVC S65بندر امام(کف):   3340 3340
21  PVC S65 اروند(کف):   3000 3000
22  کریستال 1540تبریز:   5400 5330
23  هایم پک 7240تبریز:   5700 5660
24  ABS تبریز:  
5930
5930
25  EPS FMS(برج11):   6100 6080
26  EPS FSA(برج11):   6180 6170
27  تایتا 321 (برج10):   6850 6950
28  ZKF 301 (برج 11):   6000 5970
29  ZKF 302 (برج 11):   6000 5980
30  SE 2000(بار جدید):   6900 6940

برچسب‌ها: قيمت روز مواد اوليه پليمري, قيمت روزموادپتروشيمي, قيمت مواد صنعتی, قيمت موادبازيافتي, قيمت موادآسيابي
 
قیمت روزمواداولیه پلیمری کف بازارتهران - 93/10/08
نوشته شده توسط سيامك سپهريان ( 09156862915 ) در دسته ی قيمت روز مواد اوليه   
دوشنبه هشتم دی 1393 - 14:49

ردیف
عنوان
  93/10/08
1
 
 LLD209امیر کبیر:
  5340
2  فیلم 020 بندر امام:   5320
3  فیلم 0075 بندر امام:   5330
4  بادی 0035:   5320
5  2420H امیر کبیر:   5270
6  تزریقی 52518:   5670
7  I3:   5800
8  F7000مهر:   5300
9  پلی اتیلن پایپ X3اراک یا امیرکبیر(کف):   5250
10  بادی BL3مارون :   5290
11  بادی X5مارون:   5250
12  2102:   5270
13  2100:   5250
14  3840 تبریز:   5400
15  PET 821تندگویان:   4100
16  PP C30S:   4770
17  PP Z30S:  
   
   
 
   
4770
18  LF0190:   5260
19  PP 548-R:   6150
20  PVC S65بندر امام(کف):   3340
21  PVC S65 اروند(کف):   3000
22  کریستال 1540تبریز:   5400
23  هایم پک 7240تبریز:   5700
24  ABS تبریز:  
5930
25  EPS FMS(برج11):   6100
26  EPS FSA(برج11):   6180
27  تایتا 321 (برج10):   6850
28  ZKF 301 (برج 11):   6000
29  ZKF 302 (برج 11):   6000
30  SE 2000(بار جدید):   6900

برچسب‌ها: قيمت روز مواد اوليه پليمري, قيمت روزموادپتروشيمي, قيمت مواد صنعتی, قيمت موادبازيافتي, قيمت موادآسيابي
 
صفحات وبلاگ

درباره ماسيامك سپهريان ( 09156862915 ) ٍ قيمت هاي روز بازار مواد اوليه تهران - خريد و فروش مواد اوليه نو و بازيافتي
ایمیل : ssep1366@yahoo.com
رنک گوگل :
آی پی شما :